WAT IS PSYCHOMOTORIEK?

Psychomotoriek is het samengaan van de psyche (het denken, de geest) en de motorische vaardigheden (beweging). Om efficiënt te kunnen handelen moeten we onze handelingen/bewegingen sturen vanuit ons denken en plannen. Hiervoor hebben we lichaamskennis, concentratie en motorplanning nodig.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs door bewegingservaringen op te doen in hun dagelijkse activiteiten. Al bewegend ontwikkelen ze de mogelijkheden van hun zintuigen, motoriek en spieren. Bij psychomotoriek gaat men uit van enkele basisvaardigheden:

  • Fijne motoriek

  • Grove motoriek

  • Inzicht in ruimtelijke oriëntatie en structuratie

  • Kennis van het lichaamsschema

  • Lateralisatie


 

Deze 5 basisvaardigheden zijn belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind.

Soms loopt die ontwikkeling vertraagd of afwijkend. Psychomotorische therapie (een specialisatie binnen de klassieke kinesitherapie) kan hier een meerwaarde bieden. Via een speelse, kinderlijke aanpak en aangepaste materialen worden bewegingservaringen aangeboden om zo het leerproces te stimuleren.

Naast de motoriek staat ook de psyche centraal in de psychomotoriek. Een vertraagde ontwikkeling heeft vaak een negatieve invloed op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van een kind. Via succeservaringen kan psychomotorische therapie een meerwaarde bieden aan deze faalangstige kinderen door hen terug vertrouwen te laten winnen in hun eigen lichaam en mogelijkheden.

Kort samengevat kunnen we zeggen dat psychomotorische therapie de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind tracht te vergroten en zo het kind terug plezier wil doen krijgen in het bewegen.