WERKING PSYCHOMOTORIEK

Aanmelding:

Kan telefonisch of via e-mail (zie contactgegevens)

Intakegesprek:

Aan de hand van gestandaardiseerde en genormeerde testen wordt het kind gescoord en worden moeilijkheden, maar ook zeker de sterke punten in kaart gebracht. Wanneer uw kind significant zwak scoort op één van de testresultaten is verhoogde terugbetaling door de mutualiteit mogelijk voor de verdere begeleiding

Adviesgesprek:

Wanneer het verslag van het psychomotorisch onderzoek klaar is bespreken we dit graag met de ouders. We lichten even toe op welk vlak er moeilijkheden zijn en hoe hier via begeleiding op ingespeeld kan worden. Wanneer beslist wordt om begeleiding te starten wordt ook doorverwezen naar de kinderarts voor de goedkeuring van de mutualiteit en een voorschrift.

Begeleidingsfase:

De begeleiding gebeurt steeds individueel om zo een rustige werksfeer te creëren voor uw kind en het de nodige aandacht te geven. De begeleiding wordt voortdurend afgestemd op de huidige situatie a.d.h.v. tussentijdse gesprekken met de ouders, leerkracht, zorgjuf, kinderarts, ...

Evaluatie:

Elke begeleidingssessie wordt kort overlopen gevolgd door eventuele richtlijnen of huistaakjes voor thuis en op school. Ook wordt uw kind op regelmatige tijdstippen geherevalueerd en kijken we welke vooruitgang er al zichtbaar is.