Wat is typtientwee?

Typtientwee is de vernieuwde versie van de typmethode typtien. Via deze methode leren kinderen op een speelse manier vlot typen op de computer.

Bij deze methode wordt elke letter gekoppeld aan een woord of symbool en elke vinger aan een kleur. Later worden deze letters gekoppeld aan zinnen wat er voor zorgt dat je kind alles beter en sneller zal onthouden. Bij typtientwee wordt er geen tijdsdruk opgelegd maar ligt de nadruk op het motorisch leren en automatiseren van de letters en het correct blind typen.

Voor wie?

Typtientwee is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar (derde leerjaar). Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyspraxie, ADHD, fijnmotorische problemen,...) omdat deze kinderen het vaak moeilijk hebben met hun gedachten op papier krijgen. Werken op computer kan hierbij een hulp zijn maar hiervoor moet je kunnen typen.

Typtientwee kan ook gevolgd worden door kinderen zonder leerstoornis en volwassenen.

Werkwijze:

Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen van 1h. Er wordt in kleine groepen van 3 tot 5 kinderen gewerkt waarbij elk kind een oefenboekje krijgt (geen software nodig). 15 minuutjes per dag oefenen volstaat om vlot te leren typen.

Best worden de lessen gevolgd op een laptop of klavier van thuis voor een makkelijker transfer. Na afloop krijgt elke deelnemer een diploma.

Kostprijs van een lessenreeks in groep (incl. oefenboek) bedraagt €180. Individuele lessenreeksen zijn op aanvraag ook mogelijk, de kostprijs bedraagt dan €220. In bepaalde gevallen kan de lessenreeks ook binnen een therapeutische situatie gevolgd worden.

TYPTIENTWEE